Kolejowy Serwis Mobilny

English EN German DE Polish PL Russian RU

Galeria

Gdzie jesteśmy?

Nasza baza jest położona w sąsiedztwie kolejowego portu przeładunkowego w Małaszewiczach, więc reakcja serwisu w tym rejonie jest natychmiastowa. Ponadto współpracujemy z kilkoma serwisami na terenie całego Kraju.

Kolejowy Serwis Mobilny Sp. z.o.o. – wszystkie prawa zastrzeżone | Wykonawca: Pacta Software Sp. z.o.o.


Kolejowy Serwis Mobilny Sp. z o.o. jako jeden z nielicznych serwisów w kraju jest posiadaczem:
MOBILNEGO STANOWISKA TYPU SBHW-1 DO BADANIA DOWOLNYCH PNEUMATYCZNYCH UKŁADÓW HAMULCOWYCH NA WAGONIE, KTÓRE POSIADA MOŻLIWOŚĆ JEDNOCZESNEGO BADANIA  PARAMETRÓW NA 3 CYLINDRACH HAMULCOWYCH I 2 ZAWORACH ROZRZĄDCZYCH WRAZ Z WYDRUKIEM KOMPUTEROWYM.

STANOWISKO WYKONANE PRZEZ FIRMĘ BREMSE SERWIS, SPEŁNIA WSZELKIE WYMAGANIA STAWIANE TEGO TYPU URZĄDZENIOM W KARCIE UIC 543.1
KADRA PRACOWNICZA ZOSTAŁA PRZESZKOLONA Z ZAKRESU OBSŁUGI STANOWISKA SBHW-1
PRZY WSPÓŁPRACY Z WYSOKIEJ KLASY SPECJALISTAMI PRZEPROWADZAMY BADANIA NIENISZCZĄCE MATERIAŁÓW METALOWYCH TAKIE JAK:
1.Badania wizualne
2.Badania penetracyjne
3.Badania radiograficzne rentgenowskie
4.Badania ultradźwiękowe
5.Badania ultradźwiękowe - pomiar grubości grubościomierzem
6.Badania magnetyczno - proszkowe
Wszystkie badania wykonywane są specjalistycznym sprzętem, zgodnie z dokumentacją techniczną, technologiczną oraz na podstawie norm: PN-EN ISO.

Informujemy że z początkiem czerwca 2022 r Kolejowy Serwis Mobilny Sp z o.o. uruchamia oddział serwisu mobilnego w rejonie przejścia granicznego z Ukrainą.

Oddział będzie obsługiwał wszystkie przejścia kolejowe oraz terminale po Polskiej stronie.