Kolejowy Serwis Mobilny

English EN German DE Polish PL Russian RU

Aktualności

Informujemy że z początkiem czerwca 2022 r Kolejowy Serwis Mobilny Sp z o.o. uruchamia oddział serwisu mobilnego w rejonie przejścia granicznego z Ukrainą. Oddział będzie obsługiwał wszystkie przejścia kolejowe oraz terminale po Polskiej stronie.
Zakres obsługi:
1. utrzymanie i naprawa lokomotyw spalinowych i elektrycznych
2. utrzymanie i naprawa wagonów towarowych po torze 1520mm i 1435mm
3. utrzymanie i naprawa traktorów szynowo - drogowych
4. naprawa kontenerów i tank kontenerów
Otwarci jesteśmy na Państwa inne propozycje.

Dodano: 28-05-2022

Firma nasza zajmuje się utrzymaniem pojazdów  typu Traktory Szynowo Drogowe na poziomach :P1, P2/1, P2/2, P2/2, P3, P4,
W tym również:
  - naprawy bieżące i awaryjne.
  - układ jezdny szynowy ( przedni i tylny )
  - układ cięgłowo zderzny  - wraz z konstrukcją mocującą.
 
Dodano: 28-11-2021

Informujemy Państwa iż Kolejowy Serwis Mobilny Sp. z o. o.

Dysponuje niezbędną infrastrukturą do kompleksowych napraw i przeglądów taboru kolejowego.

W lokalizacji MAŁASZEWICZE: układ torowy około 450m bieżących, plac rozładunkowy/załadunkowy, plac do składowania i naprawy kontenerów morskich.

Posiadamy samochód ciężarowy z wysięgnikiem HDS o udźwigu 4,5 t do przewozu zestawów kołowych , lub wózka wagonowego, oraz dwa wózki widłowe terenowe służące do załadunku np. zestawów kołowych itp.

W lokalizacji ŁUKÓW : specjalistyczne wyposażenie, w tym tokarnie podtorową, kołówkę, zestawy podnośników kutruffa, zapadnię trakcyjną, suwnice, kanały, hale ogrzewane, wózek widłowy.

Dodano: 03-11-2021

Kolejowy Serwis Mobilny Sp. z o. o. jest na etapie procesu certyfikacji przez Urząd Transportu Kolejowego jako ECM dla lokomotyw i wagonów.  

Dodano: 03-11-2021

Gdzie jesteśmy?

Nasza baza jest położona w sąsiedztwie kolejowego portu przeładunkowego w Małaszewiczach, więc reakcja serwisu w tym rejonie jest natychmiastowa. Ponadto współpracujemy z kilkoma serwisami na terenie całego Kraju.


Kolejowy Serwis Mobilny Sp. z o.o. jako jeden z nielicznych serwisów w kraju jest posiadaczem:
MOBILNEGO STANOWISKA TYPU SBHW-1 DO BADANIA DOWOLNYCH PNEUMATYCZNYCH UKŁADÓW HAMULCOWYCH NA WAGONIE, KTÓRE POSIADA MOŻLIWOŚĆ JEDNOCZESNEGO BADANIA  PARAMETRÓW NA 3 CYLINDRACH HAMULCOWYCH I 2 ZAWORACH ROZRZĄDCZYCH WRAZ Z WYDRUKIEM KOMPUTEROWYM.

STANOWISKO WYKONANE PRZEZ FIRMĘ BREMSE SERWIS, SPEŁNIA WSZELKIE WYMAGANIA STAWIANE TEGO TYPU URZĄDZENIOM W KARCIE UIC 543.1
KADRA PRACOWNICZA ZOSTAŁA PRZESZKOLONA Z ZAKRESU OBSŁUGI STANOWISKA SBHW-1
PRZY WSPÓŁPRACY Z WYSOKIEJ KLASY SPECJALISTAMI PRZEPROWADZAMY BADANIA NIENISZCZĄCE MATERIAŁÓW METALOWYCH TAKIE JAK:
1.Badania wizualne
2.Badania penetracyjne
3.Badania radiograficzne rentgenowskie
4.Badania ultradźwiękowe
5.Badania ultradźwiękowe - pomiar grubości grubościomierzem
6.Badania magnetyczno - proszkowe
Wszystkie badania wykonywane są specjalistycznym sprzętem, zgodnie z dokumentacją techniczną, technologiczną oraz na podstawie norm: PN-EN ISO.

Informujemy że z początkiem czerwca 2022 r Kolejowy Serwis Mobilny Sp z o.o. uruchamia oddział serwisu mobilnego w rejonie przejścia granicznego z Ukrainą.

Oddział będzie obsługiwał wszystkie przejścia kolejowe oraz terminale po Polskiej stronie.