Kolejowy Serwis Mobilny

ECM

ECM – System Zarządzania Utrzymaniem Taboru. Informacja  dla podmiotów trzecich zainteresowanych współpracą.

Jako podmiot odpowiedzialny za utrzymanie ECM zapraszamy do współpracy kontrahentów zewnętrznych –  właścicieli lokomotyw i wagonów. Oferujemy pełną obsługę ECM w funkcji:

  • zarządzania dla pojazdów kolejowych ( wagonów towarowych, lokomotyw , pojazdów specjalnych )dla poziomów  P1-P5.
  • funkcji utrzymania dla poziomów P1-P3

Certyfikat Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie potwierdza iż , Kolejowy Serwis Mobilny Sp. z o. o  utrzymuje lokomotywy i wagony towarowe w sposób gwarantujący ich bezpieczną eksploatację. Prowadzimy działania zgodnie z procedurami MMS, które gwarantują utrzymanie taboru na poziomie technicznym , systemowym oraz organizacyjnym z zachowaniem najwyższej jakości. Zakłady naprawcze i dostawcy podlegają dokładnemu procesowi oceny dostawców a potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych oraz organizacyjnych weryfikowane jest przez system audytu dostawców.

Kolejowy Serwis Mobilny jako podmiot odpowiedzialny za utrzymanie zapewnia wysoką jakość obsługi  zaczynając od kwalifikacji wagonów i lokomotyw do naprawy, kontrole między operacyjne w trakcie wykonywanych napraw, po komisaryczne odbiory wagonów i pojazdów trakcyjnych po naprawach. Nad  całością procesu utrzymania  i nad jego poszczególnymi etapami stale czuwa grono Specjalistów ds. utrzymania taboru, doświadczona kadra Komisarzy oraz Pełnomocnik ds. ECM, dbający o nadzór nad utrzymaniem oraz spełnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Spółka  na chwilę obecną jest ECM -em dla kilku lokomotyw spalinowych, przeszła audyt recertyfikujący i utrzymała certyfikat na kolejny okres nadany przez Urząd Transportu Kolejowego.

Zapraszamy do współpracy.
Kolejowy Serwis Mobilny Spółka z o. o.