Kolejowy Serwis Mobilny

English EN German DE Polish PL Russian RU

Oferta Współpracy ECM

ECM – System Zarządzania Utrzymaniem Taboru. Informacja  dla podmiotów trzecich zainteresowanych współpracą.

Jako podmiot odpowiedzialny za utrzymanie ECM zapraszamy do współpracy kontrahentów zewnętrznych –  właścicieli lokomotyw i wagonów. Oferujemy pełną obsługę ECM w funkcji:

  • zarządzania dla pojazdów kolejowych ( wagonów towarowych, lokomotyw , pojazdów specjalnych )dla poziomów  P1-P5.
  • funkcji utrzymania dla poziomów P1-P3

Certyfikat Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie potwierdza iż , Kolejowy Serwis Mobilny Sp. z o. o  utrzymuje lokomotywy i wagony towarowe w sposób gwarantujący ich bezpieczną eksploatację. Prowadzimy działania zgodnie z procedurami MMS, które gwarantują utrzymanie taboru na poziomie technicznym , systemowym oraz organizacyjnym z zachowaniem najwyższej jakości. Zakłady naprawcze i dostawcy podlegają dokładnemu procesowi oceny dostawców a potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych oraz organizacyjnych weryfikowane jest przez system audytu dostawców.

Kolejowy Serwis Mobilny jako podmiot odpowiedzialny za utrzymanie zapewnia wysoką jakość obsługi  zaczynając od kwalifikacji wagonów i lokomotyw do naprawy, kontrole między operacyjne w trakcie wykonywanych napraw, po komisaryczne odbiory wagonów i pojazdów trakcyjnych po naprawach. Nad  całością procesu utrzymania  i nad jego poszczególnymi etapami stale czuwa grono Specjalistów ds. utrzymania taboru, doświadczona kadra Komisarzy oraz Pełnomocnik ds. ECM, dbający o nadzór nad utrzymaniem oraz spełnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Zapraszamy do współpracy.
Kolejowy Serwis Mobilny Spółka z o. o.

Gdzie jesteśmy?

Nasza baza jest położona w sąsiedztwie kolejowego portu przeładunkowego w Małaszewiczach, więc reakcja serwisu w tym rejonie jest natychmiastowa. Ponadto współpracujemy z kilkoma serwisami na terenie całego Kraju.


Kolejowy Serwis Mobilny Sp. z o.o. jako jeden z nielicznych serwisów w kraju jest posiadaczem:
MOBILNEGO STANOWISKA TYPU SBHW-1 DO BADANIA DOWOLNYCH PNEUMATYCZNYCH UKŁADÓW HAMULCOWYCH NA WAGONIE, KTÓRE POSIADA MOŻLIWOŚĆ JEDNOCZESNEGO BADANIA  PARAMETRÓW NA 3 CYLINDRACH HAMULCOWYCH I 2 ZAWORACH ROZRZĄDCZYCH WRAZ Z WYDRUKIEM KOMPUTEROWYM.

STANOWISKO WYKONANE PRZEZ FIRMĘ BREMSE SERWIS, SPEŁNIA WSZELKIE WYMAGANIA STAWIANE TEGO TYPU URZĄDZENIOM W KARCIE UIC 543.1
KADRA PRACOWNICZA ZOSTAŁA PRZESZKOLONA Z ZAKRESU OBSŁUGI STANOWISKA SBHW-1
PRZY WSPÓŁPRACY Z WYSOKIEJ KLASY SPECJALISTAMI PRZEPROWADZAMY BADANIA NIENISZCZĄCE MATERIAŁÓW METALOWYCH TAKIE JAK:
1.Badania wizualne
2.Badania penetracyjne
3.Badania radiograficzne rentgenowskie
4.Badania ultradźwiękowe
5.Badania ultradźwiękowe - pomiar grubości grubościomierzem
6.Badania magnetyczno - proszkowe
Wszystkie badania wykonywane są specjalistycznym sprzętem, zgodnie z dokumentacją techniczną, technologiczną oraz na podstawie norm: PN-EN ISO.

Informujemy że z początkiem czerwca 2022 r Kolejowy Serwis Mobilny Sp z o.o. uruchamia oddział serwisu mobilnego w rejonie przejścia granicznego z Ukrainą.

Oddział będzie obsługiwał wszystkie przejścia kolejowe oraz terminale po Polskiej stronie.