Kolejowy Serwis Mobilny

English EN German DE Polish PL Russian RU

Kontakt

Kolejowy Serwis Mobilny Sp. z.o.o.

21-540 Małaszewicze Duże
ul. Warszawska 14
NIP: 537-265-14-23

Tel: +48 663 294 979
E-mail: kolejowyserwismobilny@gmail.com

Piotr Matusiewicz
Prezes zarządu

piotr.matusiewicz@kolejowyserwismobilny.pl
+48 508 238 128

Sławomir Denicki
Vice-prezes zarządu

slawomir.denicki@kolejowyserwismobilny.pl
+48 663 294 979

Elżbieta Denicka
Prokurent

elzbieta.denicka@kolejowyserwismobilny.pl
+48 507  072 547

Tomasz Denicki
Dyrektor operacyjny

tomasz.denicki@kolejowyserwismobilny.pl
+48 509 222 024

Formularz kontaktowy

  Gdzie jesteśmy?

  Nasza baza jest położona w sąsiedztwie kolejowego portu przeładunkowego w Małaszewiczach, więc reakcja serwisu w tym rejonie jest natychmiastowa. Ponadto współpracujemy z kilkoma serwisami na terenie całego Kraju.

  Kolejowy Serwis Mobilny Sp. z.o.o. – wszystkie prawa zastrzeżone | Wykonawca: Pacta Software Sp. z.o.o.

  Kolejowy Serwis Mobilny Sp. z o.o. jako jeden z nielicznych serwisów w kraju jest posiadaczem:
  MOBILNEGO STANOWISKA TYPU SBHW-1 DO BADANIA DOWOLNYCH PNEUMATYCZNYCH UKŁADÓW HAMULCOWYCH NA WAGONIE, KTÓRE POSIADA MOŻLIWOŚĆ JEDNOCZESNEGO BADANIA  PARAMETRÓW NA 3 CYLINDRACH HAMULCOWYCH I 2 ZAWORACH ROZRZĄDCZYCH WRAZ Z WYDRUKIEM KOMPUTEROWYM.

  STANOWISKO WYKONANE PRZEZ FIRMĘ BREMSE SERWIS, SPEŁNIA WSZELKIE WYMAGANIA STAWIANE TEGO TYPU URZĄDZENIOM W KARCIE UIC 543.1
  KADRA PRACOWNICZA ZOSTAŁA PRZESZKOLONA Z ZAKRESU OBSŁUGI STANOWISKA SBHW-1