Kolejowy Serwis Mobilny

Mobilne stanowisko SBHW-1

Kolejowy Serwis Mobilny Sp. z o.o. jako jeden z nielicznych serwisów w kraju jest posiadaczem:
MOBILNEGO STANOWISKA TYPU SBHW-1 DO BADANIA DOWOLNYCH PNEUMATYCZNYCH UKŁADÓW HAMULCOWYCH NA WAGONIE, KTÓRE POSIADA MOŻLIWOŚĆ JEDNOCZESNEGO BADANIA  PARAMETRÓW NA 3 CYLINDRACH HAMULCOWYCH I 2 ZAWORACH ROZRZĄDCZYCH WRAZ Z WYDRUKIEM KOMPUTEROWYM.

STANOWISKO WYKONANE PRZEZ FIRMĘ BREMSE SERWIS, SPEŁNIA WSZELKIE WYMAGANIA STAWIANE TEGO TYPU URZĄDZENIOM W KARCIE UIC 543.1
KADRA PRACOWNICZA ZOSTAŁA PRZESZKOLONA Z ZAKRESU OBSŁUGI STANOWISKA SBHW-1PRZY WSPÓŁPRACY Z WYSOKIEJ KLASY SPECJALISTAMI PRZEPROWADZAMY BADANIA NIENISZCZĄCE MATERIAŁÓW METALOWYCH TAKIE JAK:
1. Badania wizualne
2. Badania penetracyjne
3. Badania radiograficzne rentgenowskie
4. Badania ultradźwiękowe
5. Badania ultradźwiękowe – pomiar grubości grubościomierzem
6. Badania magnetyczno – proszkowe
Wszystkie badania wykonywane są specjalistycznym sprzętem, zgodnie z dokumentacją techniczną, technologiczną oraz na podstawie norm: PN-EN ISO.